• Forbunda vel Manifest

  [25. Oct] Klassekampen.no

  …Industri Energi og EL & IT Forbundet, i tillegg til Fagforbundet, stadfestar overfor Klassekampen at det ikkje er aktuelt å stø Agenda økonomisk no. Alle LOs seks største forbund bidreg med til dels store midlar for å finansiere Manifest.

 • I lomma på industrien

  [25. Oct] Klassekampen.no

  Klimasamtalene i Polen i 2013 var i større grad enn noen gang tidligere infiltrert av næringslivsinteresser som…Han mener industrilobbyister (illustrasjon) særlig har lyktes i å etablere…

 • Riktig retning

  [25. Oct] Klassekampen.no

  Til tross for den trengte finansielle situasjonen har den nye regjeringen valgt å bruke 20 milliarder mer for å få fart på sysselsettingen, mens den tar inn 23 milliarder kroner mer i skatt.

SE FLER NYHETER